donderdag, 30 november 2023 21:10

Diakenen

Diaconie

Wat doet de diaconie zoal, we ondersteunen mensen die weinig te besteden hebben, oog en oor hebben voor de kwetsbare, het helpen van mensen in de marge van het wereldnieuws; het zijn grote woorden. Die grote woorden kunnen concreet worden door kleine daden, bescheiden bijdragen, persoonlijke inzet waar mogelijk. En voor dat kleine, dat bescheidene, dat persoonlijke zoeken we mensen die hiermee van grote betekenis kunnen zijn voor medemensen, hier in Wemeldinge, in de regio en wereldwijd.

We geven (indirecte) financiële steun en praktische hulp aan mensen in onze directe omgeving, buiten de regio en in het (verre) buitenland. We doen dat vaak via Kerk In Actie (KIA) en overige instanties, stichtingen, e.d. Verder verzorgen we de autodienst, het avondmaal, paasontbijt, kerstattenties, e.d. Mocht u of jij wat voelen voor het werk van de diaconie of meer informatie willen over de vacature, neem dan contact op met Wim Lobbezoo 

Lees 260 keer
Meer in deze categorie: « Scriba Beamerbediening »