U bevindt zich hier:Beginpagina - Wie,Wat,Waar

Wie-Wat-Waar

Ontstaansgeschiedenis van de Wemeldingse Maartenskerk De oorsprong van de Maartenskerk gaat terug tot ver voor de tijd van de reformatie. Vermoedelijk is de oorsprong te vinden rond het jaar 1200. Wemeldinge is hoogstwaarschijnlijk de oudste kerk van Zuid-Beveland, als zelfstandige parochie gesticht in de 11e, misschien nog wel in de…
Startweekend - een inspirerend begin van ieder winterwerkseizoen Ieder jaar is er halverwege de maand september het Startweekend. Twee dagen vol van activiteiten voor jong en oud, uitlopend op de startdienst . Dit weekend is het begin van het winterwerkseizoen.      
Pastoraal Team In het pastoraal team zijn opgenomen de ouderlingen en de pastorale medewerkers en de predikant. Zij zijn volgens een bepaalde verdeling van taken en wijken actief in het individueel bezoeken van en contact onderhouden met gemeenteleden en andere personen. Wanneer u zelf initiatief wil nemen om contact te…
Verjaardagsfonds De eerste zijn de dames van het zogenaamde verjaardagsfonds. Deze benaming stamt uit de tijd dat de medewerkers van deze groep bij een verjaardag aan de deur kwamen met een felicitatie en een collectebusje. Deze felicitatiebezoeken worden nog altijd gedaan maar daarnaast brengen de medewerkers ook een attentie rondom…
Omzien naar elkaar Het Omzien naar elkaar zien we in de Protestantse gemeente, zoals we ook in ons beleidsplan hebben verwoord, als een opdracht voor de gehele gemeente en alle gemeenteleden. En dan bedoelen we het omzien naar elkaar als leden van de gemeente maar ook naar andere mensen buiten…
Kerkbeheer Ook een kerkelijke gemeente kan niet zonder geld en accommodaties waarin de verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. De bekostiging van het grootste deel van het kerkelijk leven, inclusief het onderhoud van het monumentale kerkgebouw De Maartenskerk, vindt plaats met behulp van vrijwillige bijdragen van gemeenteleden. De verantwoordelijkheid voor de zaken…
Zondagsbrief Iedere zondagmorgen krijgen de bezoekers van de Maartenskerk een zondagsbrief uitgereikt. Hierin staat de meest actuele informatie over de gemeente, omzien naar elkaar, de agenda van de komende week en eventuele bijzonderheden met het oog op de dienst van de betreffende zondag. De redactie van de zondagsbrief is in…
Website Aan deze website wordt gewerkt door Niels de Kok en Nicolette Feijtel. Voor op- of aanmerkingen, vragen en suggesties kunt u met hen contact opnemen.
Samen op Weg - kerkblad voor Kattendijke en Wemeldinge Ons eigen kerkblad Samen op Weg komt 4 x per jaar uit. Het heeft een eigen redactie die wordt gevormd door mevrouw M. v.d. Linden, dhr G.C.Pilon, mw. E. van der Klooster en ds. Dick Steenks.  Samen op Weg wordt door een…
Kerkelijk Leven - regionaal kerkblad voor Zuid-Beveland Oost Iedere twee weken verschijnt Kerkelijk Leven. In dit kerkblad kunt u gemeenteberichten vinden met vermelding van de kerkdiensten van alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland in de regio Zuid-Beveland Oost. Het kerkblad Kerkelijk Leven wordt elke vrijdag door een groep…
Pagina 4 van 5