Vacatures

De zangdag van 13 juli j.l. o.l.v. theater/muziekprofessional Theo Menting was een groot succes. De deelnemers kwamen uit deze regio, Brussel, Zeeuws-Vlaanderen tot Amsterdam. De jongste deelnemer was 13 jaar, dat haalde de gemiddelde leeftijd aardig naar beneden. De kosten van deelname kwamen geheel ten goede aan de Stichting See…
Er is een vacature voor het ambt van diaken. Denkt u iemand te weten die belijdend lid is van onze gemeente of dat wil worden, dan ontvangen we graag uw aanbeveling. We zijn geroepen door de woorden van Jezus in Mattheus 25. Neemt u contact op? Namens de diaconie, Wim…
Het team bestaat nog steeds uit 4 personen. Zij willen héél graag dat er uitbreiding kan komen. Het is echt niet moeilijk om alles weer te geven. Alles is al van tevoren opgemaakt. Al ben je jong of wat ouder het maakt niet uit. Je wordt begeleid in hoe het…
Diaconie Wat doet de diaconie zoal, we ondersteunen mensen die weinig te besteden hebben, oog en oor hebben voor de kwetsbare, het helpen van mensen in de marge van het wereldnieuws; het zijn grote woorden. Die grote woorden kunnen concreet worden door kleine daden, bescheiden bijdragen, persoonlijke inzet waar mogelijk.…
Het werk van de scriba is heel afwisselend en uitdagend. Het werk is verdeeld over 2 personen, die bestaat uit een scriba en een ondersteunde 2e scriba zodat je elkaar kunt afwisselen als het nodig is. Je staat er dus niet alleen voor je doet het samen ook met de…
Cvk Wij zijn op zoek naar een kerkrentmeester en een ouderlingkerkrentmeester. Cvk houdt zich o.a. bezig met het onderhoud van de pastorie en kerkgebouw, veilige kerk, Kerkbalans, orgelzaken en nog veel meer. Wat de beide vacatures precies inhouden daarover kunt u contact opnemen met Baus Hoekman
We zijn op zoek naar een 2e jeugdouderling! Als jeugdouderling denk je mee en help je mee om een mooi programma te ontwikkelen voor de jeugd. Voor de basisschool leeftijd organiseren we een aantal keer per jaar de kliederkerk. Voor de 12+ proberen we geregeld een leuke activiteit te organiseren.…
Het beamerteam is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Degene die er nieuw bij zijn gekomen ervaren dat het beamerwerk eenvoudig is. De powerpoint staat al helemaal klaar op de laptop, jij bent degene die alleen alles laat zientijdens de dienst. Nu de vakanties er aankomen en sommige een andere taak…
De Scriba wil graag een aantal taken samen delen met de ondersteunende scriba. Zodat als zij in de toekomst haar taak neer zou leggen degene die al even meedraait en, meer ervaring heeft opgedaan. Voor meer info neem contact op met de huidige scriba Sylvia Kramer 
Hulpkoster(es) gezocht! Nu iemand uit het hulpkostergroepje heeft aangegeven te gaan stoppen met deze taak, zijn we op zoek naar  “nieuwe” koster(es) ! Wie lijkt het leuk om ook eens deze taak te kunnen vervullen op de zondag, of evt. een doordeweeksedag bij afwezigheid van Jacelien?   Als u meer…