Kerken en Organisaties

Genieten van een vakantie……………. Jaarlijks genieten meer dan 2.500 gasten van een week vakantie via hetvakantiebureau.nl. Het vakantiebureau.nl heeft bijna 50 jaar ervaring met de organisatie van vakanties voor iedereen voor wie het - om wat voor reden dan ook - niet (meer) zo eenvoudig is alleen op vakantie te…
De Protestantse Kerk in Nederland Naast de samenwerking met bovengenoemde lokale partners wil de Protestantse gemeente Wemeldinge voluit haar plaats innemen in de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen de ruimte van deze kerk maken we zo nodig en zo mogelijk gebruik van ondersteuning van het Protestants Dienstencentrum in Goes en…
De Vrije Evangelische gemeente te Wemeldinge Op een aantal terreinen werkt de Protestantse gemeente samen met de Vrije Evangelische gemeente te Wemeldinge. Zo is er een gezamenlijke evangelisatiecommissie die bijvoorbeeld in de zomermaanden een Openluchtdienst organiseert aan de buitenzijde van de zeedijk bij De Oesterbaai. Het jeugdclubwerk is zoveel mogelijk…