In de hal van de kerk staat een doos met pepermunt voor de verkoop. Pepermunt is toch het “kerksnoep” bij uitstek. Door het kopen hiervan steunt u de mogelijkheid om de mensen in Pir, Roemenië te helpen. De winst is bestemd voor hulp aan de mensen daar.
Genieten van een vakantie……………. Jaarlijks genieten meer dan 2.500 gasten van een week vakantie via hetvakantiebureau.nl. Het vakantiebureau.nl heeft bijna 50 jaar ervaring met de organisatie van vakanties voor iedereen voor wie het - om wat voor reden dan ook - niet (meer) zo eenvoudig is alleen op vakantie te…
De Protestantse Kerk in Nederland Naast de samenwerking met bovengenoemde lokale partners wil de Protestantse gemeente Wemeldinge voluit haar plaats innemen in de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen de ruimte van deze kerk maken we zo nodig en zo mogelijk gebruik van ondersteuning van het Protestants Dienstencentrum in Goes en…
De Vrije Evangelische gemeente te Wemeldinge Op een aantal terreinen werkt de Protestantse gemeente samen met de Vrije Evangelische gemeente te Wemeldinge. Zo is er een gezamenlijke evangelisatiecommissie die bijvoorbeeld in de zomermaanden een Openluchtdienst organiseert aan de buitenzijde van de zeedijk bij De Oesterbaai. Het jeugdclubwerk is zoveel mogelijk…
Openbare Basisschool Wemeldinge Vanuit de Protestantse gemeente wordt wekelijks godsdienstles verzorgd op de Openbare Basisschool Wemeldinge. De samenwerking met de OBS krijgt verder gestalte in de jaarlijkse actie schoenmaatjes. Ook werken kinderen van de OBS mee in projecten van de Maartenskerk
Christelijke Basisschool De Hoeksteen te Wemeldinge De samenwerking tussen de PGW en de Christelijke Basisschool De Hoeksteen te Wemeldinge, die sinds 1 januari 2006 deel uit maakt van de Alpha Scholengroep, is een aantal malen per jaar concreet zichtbaar. Bijvoorbeeld bij de dienst van School en Kerk; rondom de Actie…