U bevindt zich hier:Beginpagina - Kringwerk

Kringwerk

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus gaat de bijbelstudie niet door.
In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus gaat deze gesprekskring niet door 
 Woensdag 11 maart  Bijbelstudie Genesis van 10.00 tot 11.00 uur in de Maartenskerk  
Nog twee avonden denken we na over De Schepping. 12 maart staat de vraag centraal wat het doel van de schepping is? Waarom zou God, door Zijn wilsbesluit de aarde hebben geschapen? Welk doel streefde God na? De laatste avond, 26 maart, denken we dan na over de mens in…
De schepping is nauw verbonden met natuur. Vissen, bomen, planten, dieren,  God schiep ze eerder dan de mens. Maar God gaf de mens wel heerschappij over de aarde, Zijn schepping, Zijn natuur. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft het boekje ‘maak je Bijbel groen’ uitgegeven. 1654 teksten in de Bijbel zijn als…
Woensdag 12 februari van 10.00 tot 11.00 uur in de Maartenskerk. We lezen verder vanaf Genesis 8.
Op de eerste gespreksavond hebben we nagedacht over het karakter van de schepping. Een wilsbesluit van God, de Ene die wij als drie-enigheid kennen; Vader, Zoon en Geest. Op de tweede gespreksavond hebben we stilgestaan bij ‘andere’ scheppingsverhalen uit het Oude Nabije Oosten. Het Babylonische scheppingsverhaal dat we kennen als het…
Op het album ‘Mensen Veel Geluk’ zingt Trijntje de liedjes van haar vader Huub Oosterhuis.  Liedjes over vriendschap, solidariteit, liefde en dood. Op donderdagavond 6 februari a.s. is de volgende avond. We bespreken enkele liederen. De avonden zijn per keer te bezoeken, dus wie een keer of enkele keren wil…
In de Bijbel staat het scheppingsverhaal. In het Oude Nabije Oosten deden andere verhalen over het ontstaan van de wereld de ronde. Waar zijn die geschreven? Zijn er overeenkomsten met het scheppingsverhaal uit de Bijbel en wat zijn de verschillen? Kortom, we gaan het Oude Nabije oosten verkennen. Interesse om…
Het eerste hoofdstuk van de Bijbel vormt een imposante opening van het boek Genesis en van de Bijbel in zijn geheel. God openbaart zich als de machtige en soevereine Schepper, die de wereld door zijn doeltreffende Woord in het leven roept en tevens levensruimte creëert voor mensen. Hij heeft alle…