U bevindt zich hier:Beginpagina - Kringwerk

Kringwerk

Dinsdag middag 6 maart 16:00 uur ; basiscatechese in The Rock voor groep 7 & 8 van de basisschool
We komen samen in de Rock en lezen het boekje "10 Vragen" van B. Luftikhuis
 Als vervolg op de gespreksgroep ‘Uit de Tijd’ wordt de gespreksgroep ‘De Bijbel op de Zuidas’ aangeboden voor geïnteresseerde gemeenteleden. We lezen het gelijknamige boek van ds. Ad van Nieuwpoort en ds. Ruben van Zwieten.  Is God de CEO van deze wereld? Is de hemel het target van je leven?…
Bijbelstudie Mattheus-evangelie olv ds. Dick Steenks. We komen een uurtje bij elkaar in de Maartenskerk. Iedereen welkom!
 De Bijbelstudie is verlengd. We lezen door in het Mattheus-evangelie tot aan Pasen. We komen op woensdagochtend 10 januari een uurtje bij elkaar in de Maartenskerk. Iedereen welkom!
Ons leven en ons werk vormen '.vandaag de dag steeds meer een tegenstelling. Vaak neemt het werk al onze tijd in beslag. En ook de tijd die we voor ons privé-leven overhouden, wordt steeds meer bepaald door zorgen om ons werk. Het werk vreet aan onze gezondheid en schaadt de…
Op een zestal woensdagochtenden gaan we uit de Bijbel enkele hoofdstukken van het evangelie van Mattheüs  lezen. De bedoeling is om samen te lezen en samen op zoek te gaan naar de betekenis. We beginnen aanstaande woensdag 10 oktober.   Voor wie:          Voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft  …
Het activiteitenboekje met alle activiteiten die dit jaar in onze kerk plaatsvinden, is uit: Activiteitenaanbod 2017 2018    
Vanmiddag om 12.30 uur is er jongerenkring ‘Rondom 20’ o.l.v. ds. Steenks in de The Rock. We lunchen met elkaar en spreken met elkaar over de werking van ons persoonlijk geloof in ons dagelijks leven. Iedereen die ‘rondom 20 jaar’ is, is van harte welkom!