U bevindt zich hier:Beginpagina - Kerkdiensten - Diensten - 19 mei gemeentevergadering na de kerkdienst

19 mei gemeentevergadering na de kerkdienst

Op zondag 19 mei is er na de kerkdienst een gemeentevergadering vanaf 11.30 uur. De kerkenraad informeert u graag over allerhande aangelegenheden en u kunt natuurlijk uw vragen stellen. Op de agenda staat ook het besluitvoorstel van de kerkenraad inzake het inzegenen van levensverbintenissen. Dat is als volgt: De kerkenraad van PG Wemeldinge stelt voor om aan de plaatselijke regeling toe te voegen:alle levensverbintenissen van twee personen kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden ingezegend.’ Hierover wil de kerkenraad graag de mening van de gemeente horen. Na de gemeente gehoord te hebben zal in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering het definitieve besluit genomen worden.