Hartelijk welkom op onze website.  We willen u graag kennis laten maken met onze gemeente. Kijkt u daarom rustig rond op de website

 

 

Kijk en luister onze kerkdiensten

klik hier


ONLINE COLLECTE KERKBEHEER

klik hier

Graag informeren we u met deze nieuwsbrief over een aantal zaken vanuit de kerkenraad. Aangezien ons kerkblad De Scheldebron pas in de zomer uitkomt, doen we het op deze manier om u allen tijdig en goed te kunnen informeren. U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de kerkdiensten vanaf 7 juni en over de verkoop van The Rock.

document Nieuwsbrief PG Wemeldinge mei 2020 (3.39 MB)

 

 

Deze zondag is de Maartenskerk nog gesloten. Ds. Steenks  en ds. Klein  en zullen samen  echter wel een dienst verzorgen die wordt uitgezonden via www.kerkomroep.nl (zoek Maartenskerk Wemeldinge). De dienst is zaterdag 30 mei opgenomen. Kies daarom 30 mei om de dienst te beluisteren en te bekijken. Het is een gezamenlijke dienst  van Hervormde Gemeente Kattendijke en Protestantse Gemeente Wemeldinge. Zangeres Patricia Foort verleent haar medewerking aan deze dienst

De orde van dienst  en de zondagsbrief leest u hier:

document Orde van dienst en zondgsbrief Pinksteren 31 mei 2020 (003) (20 KB)

Beste gemeenteleden,

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen.

digitale collecte PGW

De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente. Uw bijdrage voor het plaatselijk kerkenwerk, orgelfonds, jeugdwerk en onderhoud gebouwen in één keer overmaken. Normaliter zijn er twee collectes in een kerkdienst t.b.v. het kerkbeheer.

Wij danken u voor uw gift!

Namens het College van Kerkrentmeesters