Hartelijk welkom op onze website.  We willen u graag kennis laten maken met onze gemeente. Kijkt u daarom rustig rond op de website

 

 

Link naar de on-line te
beluisteren kerkdienst klik hier..

U/jij bent van harte welkom om deze kerkdienst in de Maartenskerk mee te vieren! Tijdens de diensten op zondagmorgen is er altijd kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast is er kindertafel in de kerk waaraan kinderen kunnen lezen, kleuren of puzzelen. De kerk is voorzien van ringleiding voor mensen die gebruik maken van een gehoorapparaat en in de hal van de kerk staan een rolstoel en rollator voor wie daar gebruik van wil maken.

Deze zondag, gaat  Ds. P. de Graaf uit Kruiningen voor. De orde van dienst kunt u lezen door op de link hieronder te klikken:

document Orde van dienst 15 december 2019 (22 KB)

Ook dit jaar zal de diaconie in samenwerking met de VEG  kerstpakketten uitdelen aan mensen die wat aandacht en ondersteuning kunnen gebruiken.

Als u mensen weet die zo’n pakketje kunnen gebruiken wilt u dan de namen doorgeven aan  Corinne Steenks.

 

 

Op dindag 17 december 2019 organiseren CBS De Hoeksteen, Vrije Evangelische Gemeente Wemeldinge en de Protestantse Gemeente Wemeldinge een kerst-lichtjeswandeling door het dorp op weg naar de Kerststal. De start van de Lichtjestocht is tussen 17:00 en 18:00 uur op het schoolplein van De Hoeksteen (Bierwegzijde). Onderweg valt van alles te beleven. Medewerking wordt verleend door Hotel Wemeldinge, OKK, Dorpshuis De Wemel, Slagerij Mieras en vele vrijwilligers. Het is grotendeels buiten dus warme kleding is aanbevolen. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom!

Nooit was er een tijd waarin we beter geïnformeerd waren dan nu. We delen elke minuut miljoenen berichten met informatie en internet is een onuitputtelijke bron van informatie. En toch is er de laatste jaren een crisis in de nieuwsvoorziening veroorzaakt door ‘Fake News’. Op grote schaal wordt er Fake News verspreid en sommige machthebbers verklaren de vanouds betrouwbare bronnen van nieuws tot verspreiders van ‘Fake News’. Daardoor vragen we ons steeds meer af: ‘Wie kun je nog vertrouwen?’ Waar vind je nog betrouwbare bronnen van nieuws? De kerk vertelt al meer dan 2000 jaar het verhaal van de geboorte van Jezus als ‘Goed Nieuws’ voor de wereld, een begin van Vrede op Aarde. Is dat ook ‘Fake News’? Of komt dit uit betrouwbare bron? Als je op zoek bent naar een betrouwbare bron van hoop, wees dan welkom op dinsdag 24 december om 22:00 uur in de Maartenskerk (Kerkweg 5 te Wemeldinge) voor de muzikale kerstnachtdienst.

Voorgangers in deze dienst zijn dominee Janno van den Ende en dominee Dick Steenks. Muzikale medewerking wordt verleend door Peter Reijnoudt op het orgel, Muziekvereniging Oefening Kweekt Kunst o.l.v. Patrick Geerts en het Bevelands Kerstkoor o.l.v. Willy Feijtel-Bout. Vanaf 21.40 speelt OKK kerstliederen en vanaf 21.50 uur is er voorzang. De collecte is bestemd voor gezinshuis” Hof van Eden”, Wilheminastraat 1 in Wemeldinge. Patrick en Jolanda hebben de zorg op zich genomen voor 6 pleegkinderen.

Zaterdag 11 januari is het weer de grote opruim dag.   

Vanaf 9.30 uur  verspreiden we ons weer om de kerstbomen en de lege flessen op te halen bij de mensen in Wemeldinge tegen een geringe vergoeding. We starten en eindigen bij de Maartenskerk in Wemeldinge. Ook uw vrijwillige bijdrage is natuurlijk hartelijk welkom.

Om dit te kunnen doen vragen we weer om uw , jullie hulp. We hebben nog nodig: ophalers , platte koekenbakkers en sorteerders.

Je kunt je opgeven  bij Frans  Om 12.00 uur staat dan de chocolademelk en de platte koeken / wafels weer klaar.

Het is voor onze broeders en zusters in Pïr in Roemenië, om daar de diverse projecten mogelijk te maken. Een paar uurtjes samen je inzetten voor een prachtig doel ,van arte aanbevolen,   Hartelijke groet het Pïr comité 

Op dinsdag  7 januari 2020 willen we van start gaan met een Alphacursus.18.00 uur Prinses Beatrixweg 11

Wat is een Alphacursus? Het is een interessante oriëntatie over de basis van het christelijk geloof. Samen eten, koffie drinken en in een ontspannen sfeer praten over het wat en hoe van het christelijk geloof.

Voor wie is de cursus bedoeld?

  • Mensen die meer willen weten over het christelijk geloof;                        
  • Mensen die pas christen zijn geworden;
  • Mensen die over hun geloof nog eens goed willen nadenken        
  • en met anderen hun gedachten delen.

Hoe werkt de Alphacursus?

Er wordt gestart met een maaltijd daarna is er een korte inleiding, waarna we door praten over het onderwerp. Geen vraag is te simpel of te bedreigend. Alles kan besproken worden.  De Alphacursus bestaat uit 10 avonden en is gratis. En wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Wemeldinge.

Voor opgave of informatie kunt u terecht bij Mirjam en Rob van Schellen Pr. Beatrixweg 17 622255 of Ad en Mappy Zuydwegt