U bevindt zich hier:Beginpagina - 2017 - Protestantse Gemeente Wemeldinge
2017 - Protestantse Gemeente Wemeldinge

U/jij bent van harte welkom om de kerkdiensten in de Maartenskerk mee te vieren! Tijdens de diensten op zondagmorgen is er altijd kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.In de Hummelhut, een blokhut in de tuin van de pastorie vlakbij de kerk, is kinderoppas voor de kinderen tot 4 jaar.De kerk is voorzien van ringleiding voor mensen die gebruik maken van een gehoorapparaat en in de hal van de kerk staan een rolstoel en rollator voor wie daar gebruik van wil maken.

De  orde van dienst  voor zondag 19 maart   as. waarin  ds. H.  ten Klooster uit Goes hoopt voor te gaan ,  kunt u lezen door de link  hieronder aan te klikken:

Orde van dienst 26 maart

Omdat Catherine Ruisaard en Mappy Zuijdwegt als ambtsdrager bevestigd zijn, is de ZWO commissie op zoek naar versterking. Momenteel bestaat deze commissie uit Emmy de Rooij als ZWO-lid en Cor van Deventer als diaken. De ZWO commissie verzorgt twee keer per jaar de zendingscollecte en tevens de spaardoosjesactie in de 40-dagentijd. Ook vinden bezoeken plaats aan de classicale ZWO commissievergadering, die projecten ondersteunt die wij als Protestante gemeente Wemeldinge financieel mee ondersteunen.

Ook wordt er samengewerkt met de WZE commissie van de Vrije Evangelische Kerk. Samen organiseren we de Praise samenkomsten, openluchtdiensten, kinderbijbelvakantieweek en de Dorcas actie.

Heeft u interesse in dit stukje kerkenwerk, dan kunt contact opnemen met Emmy(622405), Catherine (622175) of Mappy (621333).

Ik ben Mirjam van der Linden – de Kok. Echtgenote van Robin van der Linden, mama van Max van der Linden, dochter van Frans en Liesbeth de Kok en zusje van Niels en Arno de Kok. Ik werk bij de Koninklijke Auris groep in Bergen op Zoom als pedagogisch behandelaar met kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Ik ben opgegroeid in Wemeldinge en ik ben vanaf mijn doop al betrokken bij de Protestantse gemeente in Wemeldinge. Vroeger zat ik op de zondagsschool, catechese groepen, 'T Zoldertje (toenmalige jeugdclub), ging mee mee naar PIR en genoot van deze activiteiten. Toen ik ouder werd, werd ik zelf leiding bij Rock Solid en de kindernevendienst. Ik wil graag meedenken en actief zijn in het aanbod wat we geven aan onze kinderen, de jeugd maar ook voor onszelf als jongvolwassenen.

Samen het geloof beleven op een manier wat bij jou en je leeftijd past, is niet vanzelfsprekend. Dit is een zoektocht en ook afhankelijk wat er vanuit de kerk word aangeboden.

Toen er aan mij werd gevraagd om jeugd-ouderling te worden, was dit voor mij geen moeilijke keuze. Ik ben nog zelf actief binnen het jeugdwerk en vond het een uitdaging om hierin verder te gaan kijken. Graag wil ik brainstormen met verschillende mensen om nieuwe activiteiten op te zetten en ook het geloof laagdrempeliger en meer alledaags te maken. God is er niet alleen op zondag maar ook in de mensen om ons heen op de doordeweekse dagen. Juist dat stukje liefde ervaren voor jezelf en voor een ander, maakt het geloof mooi en interessant.

Er zijn al verschillende mensen naar mij toe gekomen met hun ideeën en hier word ik enthousiast van. Dus bij deze...Spreek mij aan wanneer je ideeën of opmerkingen hebt of misschien actief wil zijn binnen het jeugdwerk. Laten we er samen iets moois van maken!

mirjam

 

Ik ben Catherine Ruisaard-Gijssel. Ik ben 48 jaar en ben getrouwd met René, we hebben samen drie kinderen. Sinds vorig jaar ben ik na een studie van vier jaar begonnen als tuinontwerper. Tuinieren was altijd al mijn hobby en ik vind het dan ook erg leuk dat ik daar mijn beroep van heb kunnen maken. Verder ben ik actief op De Hoeksteen als natuurouder en als ondersteuning van de MR. Voor onze kerkgemeente ben ik betrokken bij de ZWO en help ik bij het startweekend. In het verleden heb ik ook bij de jeugdactiviteiten geholpen. Op 19 februari ben ik bevestigd als Ouderling-Kerkrentmeester. Ik hoop zo mijn steentje te kunnen bijdragen aan onze gemeente. Ik ben er van overtuigd dat we het met z’n allen moeten doen en dat ds. Steenks het niet in z’n eentje kan doen. Ik hoop dan ook dat we positief verder kunnen bouwen aan een gemeente waar iedereen zich welkom voelt.

 catru

Ik ben Mappy Zuijdwegt.

Ik ben getrouwd met Ad en samen hebben we 5 kinderen en bijna 4 kleinkinderen. In het dagelijks leven sta ik 3 dagen in de week voor groep 3/4/5/ van cbs De Hoeksteen.

Ik ben gevraagd om pastoraal ouderling te worden. Toen mij dat gevraagd werd heb ik wel even nagedacht of ik jou zou zeggen want als ik iets doe wil ik dat ook graag voor de volle 100% doen. En zou ik dat wel kunnen naast mijn baan en mijn oma zijn en alle andere activiteiten die ik al doe. Toch heb ik ja gezegd.

Waarom?

Om dat ik graag wil mee wil werken aan de verdere opbouw van een gemeente waarin we ons betrokken voelen met elkaar. Waar we omzien naar de ander en waar we met elkaar een warme gemeente kunnen zijn waar we Gods naam prijzen en groot maken.

Samen met de andere kerkenraadsleden en u als gemeente zou ik een groeiende missionaire gemeente willen neer zijn, waar we met en voor elkaar gemeente van Christus willen zijn.

Ik hoop dat ik daar een steentje aan bij kan dragen.

Wanneer Frans en ik de wijken verdeeld hebben is mijn streven om minimaal 1 bezoek per week te brengen.

Ik hoop en bid dat ik een mooie en gezegende tijd mag beleven in de kerkenraad en in de gemeente van Jezus Christus in de Maartenskerk

mappy

 

In  februari 2017 ben ik lid geworden van de diaconie. Van gezicht zullen jullie mij misschien kennen, maar graag stel ik mij in een paar woorden voor.

Ik ben bijna 50 jaar oud, getrouwd met Bas en samen hebben we een zoon van achtien: Jord.

We wonen op ons fruitteelt bedrijf aan de Wemeldingse Zandweg, net buiten het dorp.

Ik heb aan huis een praktijk voor `rouw en verlies begeleiding`. Vanuit dit werk ben ik betrokken bij de werkgroep `Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten`. Het doel van deze werkgroep is, toerusting en informatie voor de plaatselijke kerken aanbieden, om voorbereid te zijn op een (sociale)calamiteit of een ramp.

Toen ik gevraagd werd om iets in de kerk te doen, wilde ik dit graag een praktische invulling geven. De meeste diakenen zijn helpers en doeners: een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Hieraan wil ik samen met de andere leden van de diaconie invulling aangeven. Een kerntaak van een diaken is dat hij/zij gemeenteleden stimuleert om zich in te zetten voor diaconale nood dichtbij en veraf. Ook dichtbij wil ik het werk van de diaconie graag zichtbaar maken. Samen in verbondenheid! Hoe mooi is dat!

carola

 

 

paasontbijt  Op zondag 16 april as, is het 1ste Paasdag.      Pasen is hét feest van onze kerk.

Het is het feest van leven uit de dood. Een bijzondere dag, de dag waarop wij vieren dat Jezus is opgestaan. Graag nodigen wij u en jullie uit om deze dag feestelijk te beginnen met een gezamenlijk paasontbijt in de Maartenskerk in Wemeldinge! Om 09.00 uur zijn de tafels gedekt en kunnen we elkaar ontmoeten en genieten van het paasontbijt.

Aansluitend is om 10.00 de kerkdienst.

Hartelijke groet namens de diaconie,

 

U/jij bent van harte welkom om de kerkdiensten in de Maartenskerk mee te vieren! Tijdens de diensten op zondagmorgen is er altijd kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.In de Hummelhut, een blokhut in de tuin van de pastorie vlakbij de kerk, is kinderoppas voor de kinderen tot 4 jaar.De kerk is voorzien van ringleiding voor mensen die gebruik maken van een gehoorapparaat en in de hal van de kerk staan een rolstoel en rollator voor wie daar gebruik van wil maken.

De  orde van dienst  voor zondag 12 maart   as. waarin  ds. D.H.J.  Steenks hoopt voor te gaan ,  kunt u lezen door de link  hieronder aan te klikken:

Orde van dienst 19 maart

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de koorkerk  Kopje koffie

Nieuws van Kledingbeurs het Lichtpunt

De voorbereidingen voor de zomerkledingbeurzen zijn weer begonnen! Op woensdagavond 29 maart a.s. hopen we een voorjaar/zomer-kinderkleding en speelgoedbeurs te houden en op woensdagsavond 19 april a.s. een voorjaars/zomer dameskleding en woonaccessoires beurs. De beurzen worden gehouden in Hotel Wemeldinge. We beginnen om 18.30 en om 20.00 uur sluiten we onze deuren weer. Van de opbrengst is 1/3 voor het goede doel en 2/3 is voor degene die hun spullen te koop aanbieden. Wilt u een code dan kunt u bellen naar Nicolette 0113-622758 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hopelijk tot ziens

U/jij bent van harte welkom om de kerkdiensten in de Maartenskerk mee te vieren! Tijdens de diensten op zondagmorgen is er altijd kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd.In de Hummelhut, een blokhut in de tuin van de pastorie vlakbij de kerk, is kinderoppas voor de kinderen tot 4 jaar.De kerk is voorzien van ringleiding voor mensen die gebruik maken van een gehoorapparaat en in de hal van de kerk staan een rolstoel en rollator voor wie daar gebruik van wil maken.

De  orde van dienst  voor zondag 12 maart   as. waarin  ds. D.H.J.  Steenks hoopt voor te gaan en het ook weer jeugdkerk is,  kunt u lezen door de link  hieronder aan te klikken:

Orde van dienst 12 maart

Pagina 1 van 12